In de wir-war van donkere dagen
ontvliedt het patroon
Tijd gestapeld in wanordelijke lagen
niet kunnen ontwaken uit een koortsige droom
——-
Chaotisch dansen van schimmen
op oorverdovende compressie
Gespiegelde waanzin in gefluisterde zinnen
onoverkomelijke leegte in expressie