De wolf huilt tegen pruisisch blauw

Verloren slierten huivering

Nevels verstikken spartelend in kou

Schijnbaar eindeloze foltering

—–

De wolf hij huilt tegen pruisisch blauw

Uitgebraakt geluid van diepe minachting

Over een achtergebleven desolate gouw

Duur gezworen eed, on-ingeloste verwachting

—–

Wat doet de wolf zwijgen tegen pruisisch blauw

Zodat stilte kan gloren ?

Wat drijft het duister in ‘t nauw

Zodat licht kan worden herboren ?

—–

De wolf hij zwijgt tegen pruisisch blauw

Er blijft niets over

Zelfs de stilte verdrinkt in de dauw

Game over.